rozmiar czcionki
A- A A+
tryb ekranu

 

Nazwa zamówienia publicznego

 

Przebudowa drogi powiatowej nr 1303R Łabuzie – Południk – Kamieniec

w km 8+04012+848 w miejscowości Głobikowa i Braciejowa

 

Ogłoszenie BZP 

  ZP.271.7.2020 Ogłoszenie o zamówieniu

  ZP.271.7.2020 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

SIWZ
23.04.2020r.

  ZP.271.7.2020 SIWZ - I. Instrukcja dla wykonawców

  ZP.271.7.2020 SIWZ - II. Wzór umowy

  ZP.271.7.2020 SIWZ - III. Opis przedmiotu zamówienia

Materiały przetargowe

  ZP.271.7.2020 Materiały przetargowe

  ZP.271.7.2020 Materiały przetargowe - uzupełnienie z dnia 05.05.2020r.

 

Wyjaśnienia i zmiana treści SIWZ z dnia 28.04.2020r.

  Wyjaśnienia i zmiana treści SIWZ z dnia 28.04.2020r.

Zmiana SIWZ - I. Instrukcja dla wykonawców z dnia 28.04.2020r.

  ZP.271.7.2020 SIWZ - I. Instrukcja dla wykonawców ZMIANA

  z dnia  28.04.2020r.

  Zmian dokonano w pkt. 16.4 oraz 19.3.7 SIWZ - I. IDW.

  Wprowadzone zmiany wyróżnniono kolorem czerwonym

 

Aktualny wzór umowy z  dnia 30.04.2020r.

 

  ZP.271.7.2020 SIWZ - II. Wzór umowy ZMIANA

  z dnia  30.04.2020r.

  Wprowadzone zmiany wyróżnniono kolorem czerwonym

 

Wyjaśnienia i zmiana treści SIWZ z dnia 05.05.2020r.

  Wyjaśnienia i zmiana treści SIWZ z dnia 05.05.2020r.

 

Zmiana SIWZ - I. Instrukcja dla wykonawców z dnia 05.05.2020r.

 

  ZP.271.7.2020 SIWZ - I. Instrukcja dla wykonawców ZMIANA

  z dnia  05.05.2020r.

  Zmian dokonano w pkt. 20.1 oraz 20.5 SIWZ - I. IDW.

  Wprowadzone zmiany wyróżnniono kolorem czerwonym

Informacja dotycząca transmisji online z otwarcia ofert w dniu 12.05.2020r.

W związku z zaistniałą sytuacją zagrożenia epidemicznego Zamawiający informuje, że otwarcie ofert w przetargu nieograniczonym nr ZP.271.7.2020 pn.  Przebudowa drogi powiatowej nr 1303R Łabuzie – Południk – Kamieniec w km 8+04012+848 w miejscowości Głobikowa i Braciejowa , odbędzie się w dniu 12.05.2020 r.   o godzinie 10:10 poprzez transmisję on-line, analogicznie jak transmisje z sesji Rady Powiatu Dębickiego.

Link do transmisji online - KLIKNIJ TUTAJ

Powyższa decyzja jest zgodna z treścią komunikatu zamieszczonego na stronie internetowej Urzędu Zamówień Publicznych w dniu 16.03.2020 r.

https://www.uzp.gov.pl/aktualnosci/otwarcie-ofert-w-sytuacji-zagrozenia-epidemicznego

Link bezpośredni do transmisji

Zestawienie ofert złożonych w dniu 12.05.2020r.   ZP.271.7.2020 SIWZ - Zestawienie ofert
wybor najkorzystniejszej oferty 19.05.2020r. ZP.271.7.2020 - wybór najkorzystniejszej oferty

 

 

   

Nazwa zamówienia publicznego

 

„Utrzymanie zieleni przy drogach powiatowych na terenie miasta Dębica

 

W niniejszym postępowaniu nie stosuje się przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych (art. 4 pkt. 8)
SIWZ

 

ZP.271.W.5.2020 Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej

ZP.271.W.5.2020 Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej (wersja edytowalna)

 

 

Nazwa zamówienia publicznego 

„Zamiatanie dróg powiatowych, chodników przy drogach powiatowych na terenie powiatu dębickiego”

 W niniejszym postępowaniu nie stosuje się przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych (art. 4 pkt. 8)

SIWZ

ZP.271.W.4.2020 Zaproszenie

ZP.271.W.4.2020 Zaproszenie (wersja edytowalna)

 Zestawienie ofert złożonych 12.03.2020r.

ZP.271.W.4.2020 Zestawienie ofert

 

 

 

Nazwa zamówienia publicznego 


Przebudowa drogi powiatowej nr 1301R Latoszyn - Braciejowa - budowa

chodnika w km 3+745 – 4+100 w miejscowości Gumniska

Ogłoszenie BZP   ZP.271.6.2020 Ogłoszenie o zamówieniu   
SIWZ
12.02.2020r.
  ZP.271.6.2020 SIWZ
Materiały przetargowe   ZP.271.6.2020 Materiały przetargowe
Zestawienie ofert złożonych 16.03.2020r.   ZP.271.6.2020 Zestawienie ofert
Wybór najkorzystniejszej oferty 06.04.2020r.

  ZP.271.6.2020 Punktacja ofert

  ZP.271.6.2020 Wybór najkorzystniejszej oferty

 

 

Nazwa zamówienia publicznego 

Ocena nośności istniejącego mostu przez rzekę Grabiniankę w ciągu drogi powiatowej nr 1290R Dębica-Straszęcin-Grabiny-Czarna w km 0+994.

W niniejszym postępowaniu nie stosuje się przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych (art. 4 pkt. 8)

Zapytanie ofertowe-OPZ ZP.271.W.3.2020 Zapytanie ofertowe - OPZ
Formularz oferty                            ZP.271.W.3.2020 Formularz ofertowy
Materiały techniczne                            ZP.271.W.3.2020 Materiały techniczne
   

stopka

 

bip

Strona korzysta z plików cookies i innych technologii automatycznego przechowywania danych wyłącznie do celów statystycznych. Korzystając z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki będą one zapisane w pamięci urządzenia.

  Akceptuję politykę cookies na tej stronie