rozmiar czcionki
A- A A+
tryb ekranu

   

Nazwa zamówienia publicznego

 

 Remont chodnika przy dr. pow. 1317R Kamienica Dolna – Grudna Górna w km 5+827 – 6+019 w m. Siedliska Bogusz

 

W niniejszym postępowaniu nie stosuje się przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych (art. 4 pkt. 8)

SIWZ

28.09.2020r.

 

ZP.271.W.11.2020 SIWZ I. Instrukcja dla wykonawców

ZP.271.W.11.2020 SIWZ II. Wzór umowy

ZP.271.W.11.2020 SIWZ III. Opis przedmiotu zamówienia

 

Materiały przetargowe ZP.271.W.11.2020 Materiały przetargowe
Zestawienie ofert 05.10.2020 r. ZP.217.W.11.2020 Zestawienie ofert
Wybór najkorzystniejszej oferty - 09.10.2020 r. ZP.217.W.11.2020 Wybór najkorzystniejszej oferty

 

 

 

Nazwa zamówienia publicznego

 

Przebudowa drogi powiatowej nr 1313r Jasło – Jodłowa - Ryglice - budowa chodnika w km 23+770 – 24+814 w m. Jodłowa

 

 

Ogłoszenie BZP

Zmiana ogłoszenia w BZP-11.09.2020r.

 

   ZP.271.17.2020 Ogłoszenie o zamówieniu

   ZP.271.17.2020 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 11.09.2020r.

SIWZ
09.09.2020r.    

 

  ZP.271.17.2020 część I SIWZ - Instrukcja dla wykonawców

  ZP.271.17.2020 część II SIWZ - Wzór umowy

  ZP.271.17.2020 część III SIWZ-PFU- Opis przedmiotu zamówienia

  ZP.271.17.2020 część I SIWZ - Instrukcja dla wykonawców aktualizacja z dnia 11.09.2020r.

 (zmiany w treści SIWZ - I. IDW dokonano w pkt. 11.6.1 i oznaczono kolorem  czerwonym)

załączniki do SIWZ   ZP.271.17.2020 Materiały przetargowe
zestawienie ofert złożonych w dniu   24.09.2020r.    ZP.271.17.2020 Zestawienie ofert

Informacja o wyborze 05.10.2020r.

  ZP.271.17.2020 - Informacja o wyborze

 

 

 

Nazwa zamówienia publicznego

 

Przebudowa drogi powiatowej nr 1285R Stacja Kochanówka – Paszczyna – budowa chodnika w km 1+366 – 2+445 – etap I w km 1+366 – 1+996

 

 

Ogłoszenie BZP

Zmiana ogłoszenia w BZP-10.09.2020r.

Zmiana ogłoszenia w BZP-11.09.2020r.

 

  ZP.271.16.2020 Ogłoszenie o zamówieniu

  ZP.271.16.2020 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 10.09.2020r.

  ZP.271.16.2020 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 11.09.2020r.

 

SIWZ
08.09.2020r.

 

  ZP.271.16.2020 część I SIWZ - Instrukcja dla wykonawców

  ZP.271.16.2020 część II SIWZ - Wzór umowy

  ZP.271.16.2020 część III SIWZ-PFU- Opis przedmiotu zamówienia

  ZP.271.16.2020 część I SIWZ - Instrukcja dla wykonawców aktualizacja z dnia 11.09.2020r.

 (zmiany w treści SIWZ - I. IDW dokonano w pkt. 11.6.1 i oznaczono kolorem  czerwonym)

załączniki do SIWZ   ZP.271.16.2020 Materiały przetargowe
zestawienie ofert złozonych w dniu 23.09.2020r.   ZP.271.16.2020 Zestawienie ofert
Informacja o wyborze 05.10.2020r.   ZP.271.16.2020 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

 

 

Nazwa zamówienia publicznego

 

Przebudowa drogi powiatowej nr 1296R Wielopole-gr. pow.-Dębica -budowa chodnika w km 18+548-19+502”- etap I w km 19+ 052– 19+502

 

Ogłoszenie BZP

Zmiana ogłoszenia w BZP-14.09.2020r. 

 

  ZP.271.15.2020 Ogłoszenie o zamówieniu

  ZP.271.15.2020 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 14.09.2020r.

SIWZ
08.09.2020r.

 

  ZP.271.15.2020 część I SIWZ - Instrukcja dla wykonawców

  ZP.271.15.2020 część II SIWZ - Wzór umowy

  ZP.271.15.2020 część III SIWZ-PFU- Opis przedmiotu zamówienia

  ZP.271.15.2020 część I SIWZ - Instrukcja dla wykonawców aktualizacja z dnia 14.09.2020r.

 (zmiany w treści SIWZ - I. IDW dokonano w pkt. 11.6.1 i oznaczono kolorem  czerwonym)

załączniki do SIWZ   ZP.271.15.2020 Materiały przetargowe
zestawienie ofert złozonych w dniu 23.09.2020r.   ZP.271.15.2020 Zestawienie ofert
Wybór najkorzystniejszej oferty 02.10.2020 r.   ZP.271.15.2020 Wybór najkorzystniejszej oferty

 

 

 

Nazwa zamówienia publicznego

 

 Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych dla zadania pn.: „Zwiększenie bezpieczeństwa pieszych na drogach powiatowych poprzez montaż sygnalizacji świetlnej w miejscowości: Dębica – ul. Rzeszowska oraz Straszęcin”


 

Ogłoszenie BZP

Zmiana ogłoszenia w BZP-14.09.2020r. 

 

  ZP.271.14.2020 Ogłoszenie o zamówieniu

  ZP.271.14.2020 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 14.09.2020r.

SIWZ
04.09.2020r. 

 

  ZP.271.14.2020 część I SIWZ - Instrukcja dla wykonawców

  ZP.271.14.2020 część II SIWZ - Wzór umowy

  ZP.271.14.2020 część III SIWZ-PFU- Opis przedmiotu zamówienia

  ZP.271.14.2020 część I SIWZ - Instrukcja dla wykonawców aktualizacja z dnia 14.09.2020r.

  ZP.271.14.2020 część II SIWZ - Wzór umowy aktualizacja z dnia 14.09.2020r.

  (zmiany w treści SIWZ dokonano w:

     - część I SIWZ - IDW w pkt. 22.2.2, w klauzuli informacyjnej z art. 13 RODO oraz w formularzu ofertowym;

     - część II SIWZ - WU w § 19 ust. 1;

   i oznaczono kolorem  czerwonym)

załączniki do SIWZ   ZP.271.14.2020 załączniki do SIWZ

 

Wyjaśnienia treści SIWZ z dnia 17.06.2020r.

 

  ZP.271.14.2020 Wyjaśnienia i zmiana treści SIWZ z dnia 14.09.2020r.
zestawienie ofert złożonych w dniu    21.09.2020r. ZP.271.14.2020- zestawienie ofert 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

1.10.2020 r.

ZP.271.14.2020- Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

 

stopka

 

bip

Strona korzysta z plików cookies i innych technologii automatycznego przechowywania danych wyłącznie do celów statystycznych. Korzystając z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki będą one zapisane w pamięci urządzenia.

  Akceptuję politykę cookies na tej stronie