rozmiar czcionki
A- A A+
tryb ekranu

 

Nazwa zamówienia publicznego 

„Dostawa paliw płynnych w roku kalendarzowym 2020
dla Zarządu Dróg Powiatowych w Dębicy”

Ogłoszenie BZP ZP.271.21.2019 Ogłoszenie o zamówieniu   
SIWZ
ZP.271.21.2019 SIWZ
 pytania i odpowiedź  ZP.271.21.2019 Pytania Wykonawcy i odpowiedz Zamawiajacego
 zestawienie ofert 03.01.2020  ZP.271.21.2019 Zestawienie ofert
wybor najkorzystniejszej oferty ZP.271.21.2019 Wybór najkorzystniejszej oferty

 

 

Nazwa zamówienia publicznego 

„Ubezpieczenie majątku oraz odpowiedzialności cywilnej Zarządu Dróg Powiatowych w Dębicy w 2020 roku”.

W niniejszym postępowaniu nie stosuje się przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych (art. 4 pkt. 8)

Zapytanie ofertowe ZP.271.W.26.2019 Zapytanie ofertowe 
OPZ(opis przedmiotu zamówienia) załączniki ZP.271.W.26.2019 OPZ
pytania i odpowiedzi z 13.12.2019r. ZP.271.W.26.2019 Pytania i odpowiedzi
zestawienie ofert 19.12.2019r.

ZP.271.W.26.2019-Zestawienie ofert

 

Nazwa zamówienia publicznego 

„Zimowe utrzymanie chodników w pasach dróg powiatowych poprzez zwalczanie śliskości zimowej i odśnieżanie.”

Ogłoszenie BZP ZP.271.20.2019 Ogłoszenie o zamówieniu   
SIWZ
ZP.271.20.2019 SIWZ
zestawienie ofert złozonych w dniu 02.12.2019r.  ZP.271.20.2019 Zestawienie ofert
wybór najkorzystniejszej oferty 04.12.2019r. ZP.271.20.2019 Wybór ofert

 

 

Nazwa zamówienia publicznego 

Sprzedaż dźwigarów stalowych IN 550

W niniejszym postępowaniu nie stosuje się przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych (art. 4 pkt. 8)

Zapytanie ofertowe ZP.271.W.25.2019 IPZ
 zestawienie ofert w dniu 31.10.2019r.  ZP.271.W.25.2019 Zestawienie ofert

 

Nazwa zamówienia publicznego 

„Przebudowa drogi powiatowej Nr 1279R Róża – Stara Jastrząbka – budowa chodnika w km 6+419 – 6+525 w m. Stara Jastrząbka”

Ogłoszenie BZP ZP.271.19.2019 Ogłoszenie o zamówieniu   
Część I i II-SIWZ i wzór umowy
ZP.271.19.2019 SIWZ
część III-OPZ  ZP.271.19.2019 OPZ     
Materiały przetargowe ZP.271.19.2019 Materiały przetargowe
zestawienie ofert złozonych w dniu 08.11.2019r. ZP.271.19.2019 Zestawienie ofert
wybór najkorzystniejszej oferty 27.11.2019r. ZP.271.19.2019 Wybór najkorzystniejszej oferty

 

 

stopka

 

bip

Strona korzysta z plików cookies i innych technologii automatycznego przechowywania danych wyłącznie do celów statystycznych. Korzystając z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki będą one zapisane w pamięci urządzenia.

  Akceptuję politykę cookies na tej stronie