rozmiar czcionki
A- A A+
tryb ekranu
Nazwa zamówienia publicznego 

„Zamiatanie dróg powiatowych, chodników przy drogach powiatowych na terenie powiatu dębickiego”

 W niniejszym postępowaniu nie stosuje się przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych (art. 4 pkt. 8)

SIWZ ZP.271.W.6.2019 Zaproszenie
 zestawienie ofert złożonych 06.03.2019r.

ZP.271.W.6.2019 Zestawienie ofert

S

 

Nazwa zamówienia publicznego 

Dostawa grysu, klińca i tłucznia oraz mieszanki kruszywa łamanego


 

S

 

Nazwa zamówienia publicznego 

Świadczenie usług sprzętem do konserwacji dróg powiatowych w 2019r.


 

Nazwa zamówienia publicznego 

Dostawa mieszanki mineralno-asfaltowej na zimno workowanej /od 20-30 kg/ w roku kalendarzowym 2019 dla Zarządu Dróg Powiatowych w Dębicy”

 W niniejszym postępowaniu nie stosuje się przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych (art. 4 pkt. 8)

SIWZ ZP.271.W.5.2019 SIWZ
wzór umowy

ZP.271.W.5.2019-wzór umowy 

zestawienie ofert ZP.271.W.5.2019-zestawienie ofert
Nazwa zamówienia publicznego 

Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadania: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1303R Łabuzie - Południk - Kamieniec w km 8+040 – 10+932 oraz 11+432 – 12+848 wraz z budową chodnika w km 8+490 – 8+780 oraz 10+040 – 12+848
 w miejscowości Braciejowa i Głobikowa”

 W niniejszym postępowaniu nie stosuje się przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych (art. 4 pkt. 8)

SIWZ ZP.271.W.3.2019 SIWZ
wzór umowy

ZP.271.W.3.2019-wzór umowy 

 SOPZ  ZP.271.W.3.2019-SOPZ
 orientacja ZP.271.W.3.2019-Orientacja
zestawienie ofert z dnia 18.01.2019r. ZP.271.W.3.2019-Zestawienie ofert
wybór najkorzystniejszej oferty ZP.271.W.3.2019-Wybór najkorzystniejszej oferty

stopka

 

bip

Strona korzysta z plików cookies i innych technologii automatycznego przechowywania danych wyłącznie do celów statystycznych. Korzystając z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki będą one zapisane w pamięci urządzenia.

  Akceptuję politykę cookies na tej stronie