rozmiar czcionki
A- A A+
tryb ekranu
Nazwa zamówienia publicznego 

Wykonanie i odnowienie oznakowania poziomego na drogach powiatowych  w roku 2019 oraz dostawa i montaż oznakowania pionowego

 W niniejszym postępowaniu nie stosuje się przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych (art. 4 pkt. 8)

SIWZ ZP.271.W.10.2019 SIWZ
Część II- wzór umowy

ZP.271.W.10.2019 wzór umowy

oznakowanie pionowe-załaczniki nr 4,5 ZP.271.W.10-załączniki 4,5 
oznakowanie poziome-załącznik nr 6 str.1 załącznik nr 6 str.1
oznakowanie poziome- załącznik nr 6 str.2 załącznik nr 6 str.2
zestawienie ofert złożonych w dniu 10.04.2019r. zestawienie ofert

S

 

Nazwa zamówienia publicznego 

DOSTAWA FABRYCZNIE NOWEGO CIĄGNIKA ROLNICZEGO 


 

S

 

Nazwa zamówienia publicznego 

Dostawa grysu, klińca i tłucznia oraz mieszanki kruszywa łamanego


 

Nazwa zamówienia publicznego 

Wykonanie dokumentacji geologiczno - inżynierskiej w ramach zadania pn. „Stabilizacja osuwiska wraz z odbudową drogi powiatowej nr 1311R Zalasowa – Lubcza – gr. powiatu - Dęborzyn w miejscowości Zagórze w km 22+640 - 22+770” 

 W niniejszym postępowaniu nie stosuje się przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych (art. 4 pkt. 8)

Część I - Instrukcja dla Wykonawców (IPZ) ZP.271.W.9.2019 IPZ
Część II- wzór umowy

 ZP.271.W.9.2019 wzór umowy

część III-Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (SOPZ) ZP.271.W.9.2019 SOPZ
karta dokumentacyjna osuwiska  Karta osuwiska 
Opinia do karty osuwiska  Opinia do karty osuwiska 
zestawienie ofert złożonych w dniu 29.03.2019r. Zestawienie ofert
wybór najkorzystniejszej oferty 02.04.2019r. wybór najkorzystniejszej oferty
Nazwa zamówienia publicznego 

Wykonanie dokumentacji geologiczno - inżynierskiej w ramach zadania pn. „Stabilizacja osuwiska wraz z odbudową drogi powiatowej nr 2404R Połomia – Gębiczyna - Południk w miejscowości Połomia w km 0+700 - 0+810”

 

 W niniejszym postępowaniu nie stosuje się przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych (art. 4 pkt. 8)

Część I - Instrukcja dla Wykonawców (IPZ) ZP.271.W.8.2019 IPZ
Część II- wzór umowy

ZP.271.W.8.2019 wzór umowy

część III-Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (SOPZ) ZP.271.W.8.2019 SOPZ
karta dokumentacyjna osuwiska  Karta osuwiska 
Opinia do karty osuwiska  Opinia do karty osuwiska 
zestawienie ofert złożonych w dniu 29.03.2019r Zestawienie ofert
wybór najkorzystniejszej oferty 02.04.2019r. Wybór najkorzystniejszej oferty

stopka

 

bip

Strona korzysta z plików cookies i innych technologii automatycznego przechowywania danych wyłącznie do celów statystycznych. Korzystając z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki będą one zapisane w pamięci urządzenia.

  Akceptuję politykę cookies na tej stronie