rozmiar czcionki
A- A A+
tryb ekranu

 

Nazwa zamówienia publicznego

 

Przebudowa drogi powiatowej 1184R Przecław - gr. powiatu -Chotowa - budowa chodnika w km 4+908,55 – 5+072,55 w m. Korzeniów


 

Ogłoszenie BZP

 

 

  ZP.271.11.2020 Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ
09.07.2020r.

 

  ZP.271.11.2020 SIWZ - I. Instrukcja dla wykonawców

  ZP.271.11.2020 SIWZ - II. Wzór umowy

  ZP.271.11.2020 SIWZ - III. Opis przedmiotu zamówienia

Materiały przetargowe

 

  ZP.271.11.2020 Materiały przetargowe

 

ZESTAWIENIE OFERT ZŁOZONYCH W DNIU  21.07.2020R. ZP.271.11.2020 Zestawienie ofert
Wybór najkorzystniejszej oferty 30.07.2020r. ZP.271.11.2020 Wybór najkorzystniejszej oferty

 

 

 

Nazwa zamówienia publicznego

 

„Przebudowa drogi powiatowej nr 1287R Podlesie-Czarna w km 9+220 – 9+613 w m. Jaźwiny”

oraz

„Przebudowa drogi powiatowej nr 1290R Dębica-Straszęcin-Grabiny-Czarna w km 7+654 – 7+975 w m. Golemki”

 

Ogłoszenie BZP

 

 

  ZP.271.10.2020 Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ
18.06.2020r.

 

  ZP.271.10.2020 SIWZ - I. Instrukcja dla wykonawców

  ZP.271.10.2020 SIWZ - II. Wzór umowy

  ZP.271.10.2020 SIWZ - III. Opis przedmiotu zamówienia

Materiały przetargowe

 

  ZP.271.10.2020 Materiały przetargowe

 

zestawienie ofert złozonych w dniu 03.07.2020r. do godz.10.00 ZP.271.10.2020 Zestawienie ofert
wybór najkorzystniejszej oferty w dniu 13.07.2020r. ZP.271.10.2020 Wybór najkorzystniejszej oferty

 

 

 

Nazwa zamówienia publicznego

 

Przebudowa przepustu na potoku Słotówka w m. Słotowa w ciągu drogi powiatowej nr 1309R Strzegocice-Słotowa-gr. powiatu-Lubcza w km 1+825 wraz z dojazdami

Ogłoszenie BZP

Zmiana ogłoszenia w BZP-16.06.2020r.

Zmiana ogłoszenia w BZP-23.06.2020r.

  ZP.271.9.2020 Ogłoszenie o zamówieniu

  ZP.271.9.2020 Zmiana Ogłoszenia o zamówieniu

  ZP.271.9.2020 Zmiana Ogłoszenia o zamówieniu z dnia 23.06.2020r.

SIWZ
05.06.2020r.

 

  ZP.271.9.2020 SIWZ - I. Instrukcja dla wykonawców

  ZP.271.9.2020 SIWZ - II. Wzór umowy

  ZP.271.9.2020 SIWZ - III. Opis przedmiotu zamówienia

  ZP.271.9.2020 SIWZ - I. Instrukcja dla wykonawców aktualizacja z dnia 23.06.2020r.

  (zmiany w treści SIWZ - I. IDW dokonano w pkt. 20 i oznaczono kolorem czerwonym)

Materiały przetargowe

  ZP.271.9.2020 Materiały przetargowe

  ZP.271.9.2020 Materiały przetargowe - uzupełnienie z dnia 17.06.2020r.

  ZP.271.9.2020 Materiały przetargowe - aktualizacja z dnia 23.06.2020r.

  (aktualizacja z dnia 23.06.2020r dotyczy kosztorysu ofertowego)

 

Wyjaśnienia treści SIWZ z dnia 17.06.2020r.

  Wyjaśnienia i zmiana treści SIWZ z dnia 17.06.2020r.
Zestawienie ofert otwartych w dniu 26.06.2020r. ZP.271.9.2020 SIWZ- Zestawienie ofert otwartych w dniu 26.06.2020r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

z dnia 13.07.2020r.

ZP.271.9.2020-  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

 

 

Nazwa zamówienia publicznego

 

Remont drogi powiatowej nr 1309R Strzegocice – Słotowa – gr. powiatu – Lubcza w km 0+011 – 2+320 w miejscowości Strzegocice i Słotowa

Ogłoszenie BZP   ZP.271.8.2020 Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
30.04.2020r.

 

  ZP.271.8.2020 SIWZ - I. Instrukcja dla wykonawców

  ZP.271.8.2020 SIWZ - II. Wzór umowy

  ZP.271.8.2020 SIWZ - III. Opis przedmiotu zamówienia

Materiały przetargowe   ZP.271.8.2020 Materiały przetargowe
Wyjaśnienia treści SIWZ z dnia 11.05.2020r.

  Wyjaśnienia treści SIWZ z dnia 11.05.2020r.

  ZP.271.8.2020 Materiały przetargowe - UZUPEŁNIENIE

  z dnia 11.05.2020r.

Informacja dotycząca transmisji online z otwarcia ofert w dniu 15.05.2020r.

W związku z zaistniałą sytuacją zagrożenia epidemicznego Zamawiający informuje, że otwarcie ofert w przetargu nieograniczonym nr ZP.271.8.2020 pn.  Remont drogi powiatowej nr 1309R Strzegocice – Słotowa – gr. powiatu – Lubcza w km 0+011 – 2+320 w miejscowości Strzegocice i Słotowa , odbędzie się w dniu 15.05.2020 r.   o godzinie 10:10 poprzez transmisję on-line, analogicznie jak transmisje z sesji Rady Powiatu Dębickiego.

Link do transmisji online - KLIKNIJ TUTAJ

Powyższa decyzja jest zgodna z treścią komunikatu zamieszczonego na stronie internetowej Urzędu Zamówień Publicznych w dniu 16.03.2020 r.

Czytaj TUTAJ

Bezpośredni link do transmisji

Zestawienie ofert złożonych w dniu 15.05.2020r.  ZP.271.8.2020 Zestawienie ofert
wybór najkorzystniejszej oferty 03.06.2020r. ZP.271.8.2020 Wybór najkorzystniejszej oferty

 

 

   

Nazwa zamówienia publicznego

 

"Wykonanie i odnowienie oznakowania poziomego na drogach powiatowych w roku 2020"

 

W niniejszym postępowaniu nie stosuje się przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych (art. 4 pkt. 8)

SIWZ

30.04.2020r.

 

ZP.271.W.6.2020 SIWZ I. Instrukcja dla wykonawców

ZP.271.W.6.2020 SIWZ II. Wzór umowy

ZP.271.W.6.2020 SIWZ III. Opis przedmiotu zamówienia

 

Załącznik nr 4 do SIWZ - Zestawienie powierzchni do malowania

Załącznik nr 6 do SIWZ - STWiORB D-07.01.01 Oznakowanie poziome

Zestawienie ofert złożonych 06.05.2020r.

ZP.271.W.6.2020 Zestawienie ofert
Wybór najkorzystniejszej oferty ZP.271.W.6.2020 Wybór najkorzystniejszej oferty

 

 

stopka

 

bip

Strona korzysta z plików cookies i innych technologii automatycznego przechowywania danych wyłącznie do celów statystycznych. Korzystając z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki będą one zapisane w pamięci urządzenia.

  Akceptuję politykę cookies na tej stronie