rozmiar czcionki
A- A A+
tryb ekranu

 

Nazwa zamówienia publicznego

 

Usługi z zakresu zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie 2020/2021 na terenie działania Zarządu Dróg Powiatowych w Dębicy

 

Ogłoszenie BZP

z dnia 21.08.2020r.

 

  ZP.271.13.2020 BZP-Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ
21.08.2020r.

 

  ZP.271.13.2020 - SIWZ 

Zestawienie ofert w dniu 01.09.2020r.   ZP.271.13.2020 - Zestawienie ofert
Wybór najkorzystniejszej oferty w dniu 10.09.2020r.   ZP.271.13.2020 - Wybór najkorzystniejszej oferty

 

 

 

Nazwa zamówienia publicznego

 

 Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych dla zadania pn.: „Zwiększenie bezpieczeństwa pieszych na drogach powiatowych poprzez montaż sygnalizacji świetlnej w miejscowości: Dębica – ul. Rzeszowska oraz Straszęcin”


 

Ogłoszenie BZP

 

 

  ZP.271.12.2020 Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ
13.08.2020r.

 

  ZP.271.12.2020 część I SIWZ - Instrukcja dla wykonawców

  ZP.271.12.2020 część II SIWZ - Wzór umowy

  ZP.271.12.2020 część III SIWZ-PFU- Opis przedmiotu zamówienia

załączniki do SIWZ   ZP.271.12.2020 załączniki do SIWZ
Zestawienie ofert w dniu 28.08.2020r.   ZP.271.12.2020 Zestawienie ofert
Unieważnienie postępowania z dnia 31.08.2020r.   ZP.271.12.2020 Unieważnienie postępowania

 

 

   

Nazwa zamówienia publicznego

 

 Opracowanie dokumentacji projektowo-budowlanej dla zadania pn. „Stabilizacja osuwiska wraz z odbudową drogi powiatowej nr 1311R Zalasowa – Lubcza - gr. powiatu - Dęborzyn w miejscowości Zagórze w km 22+640 - 22+770"

 

W niniejszym postępowaniu nie stosuje się przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych (art. 4 pkt. 8)

SIWZ

09.07.2020r.

 

ZP.271.W.9.2020 SIWZ I. Instrukcja dla wykonawców

ZP.271.W.9.2020 SIWZ II. Wzór umowy

ZP.271.W.9.2020 SIWZ III. Opis przedmiotu zamówienia

 

Materiały przetargowe ZP.271.W.9.2020 Materiały przetargowe
Zestawienie ofert w dniu 20.07.2020r. ZP.271.W.9.2020 Zestawienie ofert
wybór najkorzystniejszej oferty 27.07.2020r. ZP.271.W.9.2020 Wybór najkorzystniejszej oferty

 

 

   

Nazwa zamówienia publicznego

 

Wykonanie dokumentacji projektowo-budowlanej dla zadania pn. „Stabilizacja osuwiska wraz z odbudową drogi powiatowej nr 2404R Połomia – Gębiczyna - Południk w miejscowości Połomia w km 0+700 - 0+810”

 

W niniejszym postępowaniu nie stosuje się przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych (art. 4 pkt. 8)

SIWZ

08.07.2020r.

 

ZP.271.W.8.2020 SIWZ I. Instrukcja dla wykonawców

ZP.271.W.8.2020 SIWZ II. Wzór umowy

ZP.271.W.8.2020 SIWZ III. Opis przedmiotu zamówienia

 

Materiały przetargowe ZP.271.W.8.2020 Materiały przetargowe
wyjasnienie tresci SIWZ  13.07.2020r. ZP.271.W.8.2020 Wyjasnienie tresci SIWZ-pytanie-odpowiedź
Zestawienie ofert w dniu 20.07.2020r. ZP.271.W.8.2020 Zestawienie ofert
wybór najkorzystniejszej oferty 27.07.2020r. ZP.271.W.8.2020 Wybór najkorzystniejszej oferty

 

 

   

Nazwa zamówienia publicznego

 

„Remont chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1287R Skrzyszów – gr pow. – Paszczyna – Brzeźnica w km 5+893,00 – 6+211,00 w m. Paszczyna"

W niniejszym postępowaniu nie stosuje się przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych (art. 4 pkt. 8)

SIWZ

08.07.2020r.

 

ZP.271.W.7.2020 SIWZ I. Instrukcja dla wykonawców

ZP.271.W.7.2020 SIWZ II. Wzór umowy

ZP.271.W.7.2020 SIWZ III. Opis przedmiotu zamówienia

 

Materiały przetargowe ZP.271.W.7.2020 Materiały przetargowe
Zestawienie ofert złozonych w dniu 17.07.2020r. ZP.271.W.7.2020 Zestawienie ofert
wybór najkorzystniejszej oferty 24.07.2020r. ZP.271.W.7.2020 Wybór najkorzystniejszej oferty

 

 

stopka

 

bip

Strona korzysta z plików cookies i innych technologii automatycznego przechowywania danych wyłącznie do celów statystycznych. Korzystając z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki będą one zapisane w pamięci urządzenia.

  Akceptuję politykę cookies na tej stronie