rozmiar czcionki
A- A A+
tryb ekranu

   

Nazwa zamówienia publicznego

 

ZP.271.W.1.2021 - „Zbieranie nieczystości z chodników i zieleńców oraz opróżnianie koszy ulicznych”.

W niniejszym postępowaniu nie stosuje się przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych

(art. 2 pkt. 1)

Zapytanie ofertowe

19.01.2021r.

 Zapytanie ofertowe

 

 

 

Nazwa zamówienia publicznego

 

„Przebudowa drogi powiatowej nr 1285R Stacja Kochanówka – Paszczyna – budowa chodnika w km 1+366 – 2+445”    etap II w km 1+966 – 2+445

Ogłoszenie BZP

z dnia 31.12.2020r.

  ZP.271.29.2020 - Ogłoszenie o zamówieniu BZP

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia BZP

 z dnia 10.02.2021r.

  Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia BZP

SIWZ

31.12.2020r.

  ZP.271.29.2020 SIWZ I. Instrukcja dla wykonawców

  ZP.271.29.2020 SIWZ I. - Aktualizacja a dnia 25.01.2021r.

  ZP.271.29.2020 SIWZ I. - Aktualizacja a dnia 10.02.2021r. 

  - Przedłużono termin składania ofert ze względnu na konieczność                  odpowiedzi na pytania zadane przez wykonawców

  (zmiany dokonano w treści SIWZ - I -  oznaczono je kolorem czerwonym )

  ZP.271.29.2020 SIWZ II. Wzór umowy

  ZP.271.29.2020 SIWZ III. Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik do SIWZ

31.12.2020 r.

  ZP.271.29.2020 Materiały przetargowe

  Aktualizacja i uzupełnienie dokumentacji technicznej z dnia 12.02.2021r.

Pytania i odpowiedzi

12.02.2021 r.

  Pytania i odpowiedzi z dnia 12.02.2021 r. z dnia 12.02.2021 r.

Zestawienie ofert

19.02.2021 r.

  Zestawienie ofert

 

 

 

 

Nazwa zamówienia publicznego

 

„Przebudowa drogi powiatowej nr 1296R Wielopole-gr. pow.-Dębica -budowa chodnika w km 18+548-19+502”- etap II w km 18+548 – 19+052”

 

Ogłoszenie BZP

z dnia 30.12.2020r.

  ZP.271.28.2020 - Ogłoszenie o zamówieniu BZP

SIWZ

30.12.2020r.

  ZP.271.28.2020 SIWZ I. Instrukcja dla wykonawców

  ZP.271.28.2020 SIWZ I. - Aktualizacja a dnia 07.01.2021r.

  ZP.271.28.2020 SIWZ I. - Aktualizacja a dnia 25.01.2021r.

  (zmiany dokonano w treści SIWZ - I -  oznaczono je kolorem czerwonym )

  ZP.271.28.2020 SIWZ II. Wzór umowy

  ZP.271.28.2020 SIWZ III. Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik do SIWZ

30.12.2020r.

  ZP.271.28.2020 Materiały przetargowe

Zestawienie ofert

10.02.2021r.

  Zestawienie ofert - Wersja poprawna

  08.02.2021 r. został zamieszczony błędny plik

Wybór najkorzystniejszej oferty

19.02.2021r.

  Wybór najkorzystniejszej oferty

 

 

 

Nazwa zamówienia publicznego

 

Świadczenie usług sprzętem do konserwacji dróg powiatowych w 2021r.”

 

Ogłoszenie BZP

z dnia 30.12.2020r.

  ZP.271.27.2020 - Ogłoszenie o zamówieniu BZP

SIWZ

30.12.2020r.

  ZP.271.27.2020 SIWZ I. Instrukcja dla wykonawców

  ZP.271.27.2020 SIWZ II. Wzór umowy

  ZP.271.27.2020 SIWZ III. Opis przedmiotu zamówienia

Zestawienie ofert

08.02.2021

  Zestawienie ofert

Wybór najkorzystniejszej oferty

09.02.2021

  Wybór najkorzystniejszej oferty

 

 

stopka

 

bip

Strona korzysta z plików cookies i innych technologii automatycznego przechowywania danych wyłącznie do celów statystycznych. Korzystając z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki będą one zapisane w pamięci urządzenia.

  Akceptuję politykę cookies na tej stronie