rozmiar czcionki
A- A A+
tryb ekranu

 

Nazwa zamówienia publicznego 


Przebudowa drogi powiatowej nr 1301R Latoszyn - Braciejowa - budowa chodnika w km 3+745 – 4+100 w miejscowości Gumniska

Ogłoszenie BZP ZP.271.6.2020 Ogłoszenie o zamówieniu   
SIWZ
12.02.2020r.
ZP.271.6.2020 SIWZ
materiały przetargowe ZP.271.6.2020 Materiały przetargowe

 

 

Nazwa zamówienia publicznego 

Ocena nośności istniejącego mostu przez rzekę Grabiniankę w ciągu drogi powiatowej nr 1290R Dębica-Straszęcin-Grabiny-Czarna w km 0+994.

W niniejszym postępowaniu nie stosuje się przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych (art. 4 pkt. 8)

Zapytanie ofertowe-OPZ ZP.271.W.3.2020 Zapytanie ofertowe - OPZ
Formularz oferty                            ZP.271.W.3.2020 Formularz ofertowy
Materiały techniczne                            ZP.271.W.3.2020 Materiały techniczne
   

 

Nazwa zamówienia publicznego 


Dostawa kationowej emulsji asfaltowej  

Ogłoszenie BZP ZP.271.5.2020 Ogłoszenie o zamówieniu   
SIWZ
28.01.2020r.
ZP.271.5.2020 SIWZ
zestawienie ofert złożonych w dniu 06.02.2020r. ZP.271.5.2020 Zestawienie ofert
wybór najkorzystniejszej oferty 11.02.2020r. ZP.271.5.2020 Wybór najkorzystniejszej oferty

 

 

 

Nazwa zamówienia publicznego 


Dostawa grysu, klińca i tłucznia oraz mieszanki kruszywa łamanego 

Ogłoszenie BZP ZP.271.2.2020 Ogłoszenie o zamówieniu   
SIWZ
27.01.2020r.
ZP.271.2.2020 SIWZ

zestawienie ofert

05.02.2020r.

ZP.271.2.2020 Zestawienie ofert
wybór najkorzystniejszej oferty 13.02.2020r. ZP.271.2.2020 wybór najkorzystniejszej oferty
ocena punktowa ofert ZP.271.2.2020 Ocena punktowa ofert

 

 

 

Nazwa zamówienia publicznego 

Świadczenie usług sprzętem do konserwacji dróg powiatowych w 2020r."

Ogłoszenie BZP ZP.271.1.2020 Ogłoszenie o zamówieniu   
SIWZ
22.01.2020r.
ZP.271.1.2020 SIWZ
zestawienie ofert złożonych w dniu 07.02.2020r. ZP.271.1.2020 Zestawienie ofert
wybór najkorzystniejszej oferty 13.02.2020r. ZP.271.1.2020 Wybór najkorzystniejszej oferty
streszczenie ofert-punktacja ZP.271.1.2020 Streszczenie ofert-Punktacja ofert

 

 

stopka

 

bip

Strona korzysta z plików cookies i innych technologii automatycznego przechowywania danych wyłącznie do celów statystycznych. Korzystając z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki będą one zapisane w pamięci urządzenia.

  Akceptuję politykę cookies na tej stronie