rozmiar czcionki
A- A A+
tryb ekranu

 

Nazwa zamówienia publicznego

 

Remont drogi powiatowej nr 1309R Strzegocice – Słotowa – gr. powiatu – Lubcza w km 0+011 – 2+320 w miejscowości Strzegocice i Słotowa

Ogłoszenie BZP   ZP.271.8.2020 Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
30.04.2020r.

 

  ZP.271.8.2020 SIWZ - I. Instrukcja dla wykonawców

  ZP.271.8.2020 SIWZ - II. Wzór umowy

  ZP.271.8.2020 SIWZ - III. Opis przedmiotu zamówienia

Materiały przetargowe   ZP.271.8.2020 Materiały przetargowe
Wyjaśnienia treści SIWZ z dnia 11.05.2020r.

  Wyjaśnienia treści SIWZ z dnia 11.05.2020r.

  ZP.271.8.2020 Materiały przetargowe - UZUPEŁNIENIE

  z dnia 11.05.2020r.

Informacja dotycząca transmisji online z otwarcia ofert w dniu 15.05.2020r.

W związku z zaistniałą sytuacją zagrożenia epidemicznego Zamawiający informuje, że otwarcie ofert w przetargu nieograniczonym nr ZP.271.8.2020 pn.  Remont drogi powiatowej nr 1309R Strzegocice – Słotowa – gr. powiatu – Lubcza w km 0+011 – 2+320 w miejscowości Strzegocice i Słotowa , odbędzie się w dniu 15.05.2020 r.   o godzinie 10:10 poprzez transmisję on-line, analogicznie jak transmisje z sesji Rady Powiatu Dębickiego.

Link do transmisji online - KLIKNIJ TUTAJ

Powyższa decyzja jest zgodna z treścią komunikatu zamieszczonego na stronie internetowej Urzędu Zamówień Publicznych w dniu 16.03.2020 r.

Czytaj TUTAJ

Bezpośredni link do transmisji

Zestawienie ofert złożonych w dniu 15.05.2020r.  ZP.271.8.2020 Zestawienie ofert

 

 

   

Nazwa zamówienia publicznego

 

"Wykonanie i odnowienie oznakowania poziomego na drogach powiatowych w roku 2020"

 

W niniejszym postępowaniu nie stosuje się przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych (art. 4 pkt. 8)

SIWZ

30.04.2020r.

 

ZP.271.W.6.2020 SIWZ I. Instrukcja dla wykonawców

ZP.271.W.6.2020 SIWZ II. Wzór umowy

ZP.271.W.6.2020 SIWZ III. Opis przedmiotu zamówienia

 

Załącznik nr 4 do SIWZ - Zestawienie powierzchni do malowania

Załącznik nr 6 do SIWZ - STWiORB D-07.01.01 Oznakowanie poziome

Zestawienie ofert złożonych 06.05.2020r.

ZP.271.W.6.2020 Zestawienie ofert
Wybór najkorzystniejszej oferty ZP.271.W.6.2020 Wybór najkorzystniejszej oferty

 

 

 

Nazwa zamówienia publicznego

 

Przebudowa drogi powiatowej nr 1303R Łabuzie – Południk – Kamieniec

w km 8+04012+848 w miejscowości Głobikowa i Braciejowa

 

Ogłoszenie BZP 

  ZP.271.7.2020 Ogłoszenie o zamówieniu

  ZP.271.7.2020 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

SIWZ
23.04.2020r.

  ZP.271.7.2020 SIWZ - I. Instrukcja dla wykonawców

  ZP.271.7.2020 SIWZ - II. Wzór umowy

  ZP.271.7.2020 SIWZ - III. Opis przedmiotu zamówienia

Materiały przetargowe

  ZP.271.7.2020 Materiały przetargowe

  ZP.271.7.2020 Materiały przetargowe - uzupełnienie z dnia 05.05.2020r.

 

Wyjaśnienia i zmiana treści SIWZ z dnia 28.04.2020r.

  Wyjaśnienia i zmiana treści SIWZ z dnia 28.04.2020r.

Zmiana SIWZ - I. Instrukcja dla wykonawców z dnia 28.04.2020r.

  ZP.271.7.2020 SIWZ - I. Instrukcja dla wykonawców ZMIANA

  z dnia  28.04.2020r.

  Zmian dokonano w pkt. 16.4 oraz 19.3.7 SIWZ - I. IDW.

  Wprowadzone zmiany wyróżnniono kolorem czerwonym

 

Aktualny wzór umowy z  dnia 30.04.2020r.

 

  ZP.271.7.2020 SIWZ - II. Wzór umowy ZMIANA

  z dnia  30.04.2020r.

  Wprowadzone zmiany wyróżnniono kolorem czerwonym

 

Wyjaśnienia i zmiana treści SIWZ z dnia 05.05.2020r.

  Wyjaśnienia i zmiana treści SIWZ z dnia 05.05.2020r.

 

Zmiana SIWZ - I. Instrukcja dla wykonawców z dnia 05.05.2020r.

 

  ZP.271.7.2020 SIWZ - I. Instrukcja dla wykonawców ZMIANA

  z dnia  05.05.2020r.

  Zmian dokonano w pkt. 20.1 oraz 20.5 SIWZ - I. IDW.

  Wprowadzone zmiany wyróżnniono kolorem czerwonym

Informacja dotycząca transmisji online z otwarcia ofert w dniu 12.05.2020r.

W związku z zaistniałą sytuacją zagrożenia epidemicznego Zamawiający informuje, że otwarcie ofert w przetargu nieograniczonym nr ZP.271.7.2020 pn.  Przebudowa drogi powiatowej nr 1303R Łabuzie – Południk – Kamieniec w km 8+04012+848 w miejscowości Głobikowa i Braciejowa , odbędzie się w dniu 12.05.2020 r.   o godzinie 10:10 poprzez transmisję on-line, analogicznie jak transmisje z sesji Rady Powiatu Dębickiego.

Link do transmisji online - KLIKNIJ TUTAJ

Powyższa decyzja jest zgodna z treścią komunikatu zamieszczonego na stronie internetowej Urzędu Zamówień Publicznych w dniu 16.03.2020 r.

https://www.uzp.gov.pl/aktualnosci/otwarcie-ofert-w-sytuacji-zagrozenia-epidemicznego

Link bezpośredni do transmisji

Zestawienie ofert złożonych w dniu 12.05.2020r.   ZP.271.7.2020 SIWZ - Zestawienie ofert
wybor najkorzystniejszej oferty 19.05.2020r. ZP.271.7.2020 - wybór najkorzystniejszej oferty

 

 

   

Nazwa zamówienia publicznego

 

„Utrzymanie zieleni przy drogach powiatowych na terenie miasta Dębica

 

W niniejszym postępowaniu nie stosuje się przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych (art. 4 pkt. 8)
SIWZ

 

ZP.271.W.5.2020 Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej

ZP.271.W.5.2020 Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej (wersja edytowalna)

 

 

Nazwa zamówienia publicznego 

„Zamiatanie dróg powiatowych, chodników przy drogach powiatowych na terenie powiatu dębickiego”

 W niniejszym postępowaniu nie stosuje się przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych (art. 4 pkt. 8)

SIWZ

ZP.271.W.4.2020 Zaproszenie

ZP.271.W.4.2020 Zaproszenie (wersja edytowalna)

 Zestawienie ofert złożonych 12.03.2020r.

ZP.271.W.4.2020 Zestawienie ofert

 

 

stopka

 

bip

Strona korzysta z plików cookies i innych technologii automatycznego przechowywania danych wyłącznie do celów statystycznych. Korzystając z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki będą one zapisane w pamięci urządzenia.

  Akceptuję politykę cookies na tej stronie